Change language

ÅBEN SKOLE

  • Billede af unge, der danser
    Fotograf Thomas Petri
Dansekapellet er klar når det gælder undervisningstilbud til Åben Skole og til børn i daginstitution.

Dansekapellet udvikler danseforløb til skolen som inddrage kroppen i et læringsperspektiv, ved at tilføre læring en æstetisk, legende og kropslig dimension. Der findes mange gode grunde til at inddrage dans i skolen, her er nogle af dem:

Dans og læring
Når vi arbejder med dans og kroppen som udgangspunkt for læring, bruges sanserne, og disse har funktion som hukommelses system. Bevægelse i samspil med læring giver både en større forankring og øger motivationen og modtageligheden for læring.

Dans giver børn og unge en mulighed for at udtrykke sig kreativt og opleve en æstetisk lærerproces. Kort sagt giver den æstetiske læreproces eleven mulighed for følelsesmæssig og kognitiv erkendelse. Med inddragelse af dans gennem den æstetiske læreproces får børn og unge ikke blot mulighed for at udvikle faglige kompetencer, men også menneskelige kompetencer.

Koblingen af krop og psyke favner det hele menneske og er baseret på at alle kan være med.

Dans som relationsopbygger

Dansen er inkluderende og rummer et gruppedynamiske aspekt. I et danseforløb skal klassen arbejde sammen. Det kan nedbryde barrierer og forestillinger eleverne kan have om hinanden. Det sker ved at de opdager sider og talenter af sig selv og hinanden, som hverken de eller resten af klassen kendte, og gå ind og styrke klassens samarbejde og sociale relationer.

DANSEKAPELLET TILBYDER
Her er de nuværende undervisningstilbud i Dansekapellet. Andre tilbud kan tilrettelægges, så de passer ind i specifikke læringsforløb. Underviserne er professionelle dansere.

Kontakt: 
Anne Therese Sønderstrup
Tlf: 20 36 37 20
Mail: AE4C@KFF.KK.DK