Change language

BIOLOGIEN DANSER

  • ""
Undervisningstilbud for mellemtrinnet.

Et tilbud til faget natur og teknik (eller dansk) på mellemtrinnet. 3 timer hver dag i 1 uge.

Undervisningen varetages af natur- og teknik/dansk læreren og én elle to danseformidlere.

Biologien danser er et forløb hvor vi kigger på planter og dyrs bevægelser og på deres livscyklus, for bagefter at omsætte hvad vi har set til dans og bevægelser. Et studie i livet omkring os.

Klassen studerer nærmiljøets dyr og planter med læreren og danseformidleren og går derefter indenfor på skolen eller i Dansekapellet for at arbejde med stoffet og omsætte naturens liv til bevægelser. Vi zoomer ind på dyr og planter og lader os inspirere af deres tempo, rytmer og strukturer – måske af deres bolig, deres udseende og deres kommunikationsmidler.
Der er mange måder at bevæge sig på og alle skal være med. Derfor bestræber vi os på at arbejde med forskellige danse- og bevægelses stilarter, som breakdance, moderne dans, hip hop, kamp sport mm – så er der også noget for både drenge og piger. Vi kommer helt naturligt til at arbejde med at skulle lytte til hinanden, se, høre og forstå hvad de andre har at byde på - og den vej lære at samarbejde.

Ugens forløb ender med en lille optræden, som vi viser til skolekammerater, forældre eller andre nysgerrige.

Særligt for lærerne  

Lærerne skal være indstillet på at deltage aktivt i undervisningen. Desuden har lærerne det pædagogiske ansvar, således at danseformidlerne kan fokusere på danseundervisningen.

Her kan du downloade inspirationsøvelser til tværfagligt arbejde mellem biologi og bevægelse.

Biologien Bevæger sig er blevet til i samarbejde mellem Dansekapellet og BUF/Københavns Naturskole.