Change language

FORANKRING AF TA' FAT OM DANSEN

  • Brønshøj skole har opvisning efter en uge med Arkitekturen danser
Brønshøj skole og Dansekapellet fortsætter et samarbejde opstået under danseprojektet, Ta’ fat om dansen.

Samarbejdet

Ta’ fat om dansen er et tre-årigt landsdækkende danseprojekt, der tilbyder inspirerende og livgivende danseaktiviteter til alle.

Under projektet Dans i skolen udviklede Dansekapellet og Brønshøj skole et tæt samarbejde.  Klasserne på Brønshøj skole var forsøgsklasser på Dansekapellets nyudviklede læringsforløb og faste sparringspartnere af elevernes udvikling.  Brønshøj skole har været igennem alle Dansekapellets læringsforløb og vi har især haft gode resultater med forløbet Biologien danser.

I 2017 resulteret samarbejdet i et nyt læringsforløb med fokus på Arkitekture og dans - Støttet af Huskunstnerordningen.

I 2018 inledte dansekapellet og Brønshøj skole et 3-årigt samarbejde med fokus på mellemtrin og udskoling. I løbet af de 3 år kommer 900 elever igennem Biologien danser, workshops, foredrag og Arkitekturen danser.

Samarbejde

Samarbejdet løber i første omgang fra 2018 til 2021. Fokusset er mellemtrin og udskoling og cirka 900 elever vil i løbet af de 4 skoleår komme igennem minimum 1 forløb.

 

Biologien danser / 4. klasse

Med Biologien danser bliver de to fagområder natur/teknik og dans kombineret.

Dag ét studerer klassen nærmiljøets dyr og planter med lærer, danseformidler og en naturvejleder. Resten af ugen arbejder elverne, lærerne og danseformidlerne med stoffet og omsætter naturens liv til bevægelser. Ugens forløb ender med en lille optræden, som vi viser til skolekammerater, forældre og andre nysgerrige.

Arkitekturen danser / 6. klasse

I Arkitekturen danser arbejder eleverne med bygningen i byrummet, og rummet i bygningen , og tager udgangspunkt i to helt unikke bygninger i København NV: Grundvigs Kirken og Dansekapellet. Sammen med arkitekt Claus Smed Søndergård udforsker eleverne de arkitektoniske rum inde og ude. Derefter skal rummene og bygningerne omdannes til bevægelse.

Workshops og foredrag / 7. klasse

Med workshop og foredrag om urban dans for eleverne ikke kun til bevægelserne der ligger til grund for den urban danse scene, men får dansen ind i et historiske perspektiv. Hvornår dansen opstår, hvorfor den opstår, hvor den opstår og hvordan den har inspireret.

Projektet støttes af BUF

 

Vil du høre mere om projektet eller om et kommende samarbjede med Dansekapellet kan du admin@kk.dk