Change language

MISSION OG VISION

Dansekapellets mission, vision og målsætninger

Mission

Vores mission er at være scene for dansk og international dans og scenekunst, skabe gode rammer for undervisning i dans, og understøtte udviklingen af talenter inden for dans og koreografi. Med community dance projektet Bispebjerg i Bevægelse vil vi være en aktiv medspiller i udviklingen af lokalsamfundet gennem dans og bevægelse.

Vision

 • At være blandt Nordeuropas førende scener for visning og udvikling af urban dance og moderne dans
 • At være et epicenter for community dans og outreach projekter.
 • At være dét sted, hvor alle i lokalområdet kan mødes om dansen, til fremme af kreativitet, inklusion, social udvikling og sundhed, ikke mindst for børnene og de unge.

Målsætninger:

Vi vil leve op til vores mission og arbejde for vores vision gennem følgende målsætninger inden for indsatsområderne Forestillinger og Samarbejde, Undervisning & Talentudvikling samt Community Dance og Outreach.

Forestillinger og samarbejde

 • Vise forestillinger af høj kunstnerisk kvalitet inden for moderne dans, urban dance og performanceteater
 • Indgå i nationalt og internationalt samarbejde om udvikling af urban dance og moderne dans som kunstart
 • Være scene for co-produktioner mellem nationale og internationale kunstnere
 • Skabe forestillinger, der inddrager både de danseglade børn, de unge talenter og de professionelle dansere
 • Udbrede dans til nye publikumsgrupper, med særligt fokus på børn og unge

Undervisning & talentudvikling

 • Tilbyde undervisning af høj kvalitet til børn og unge i samarbejde med de foreninger der arbejder i huset
 • Indgå i nationalt og internationalt samarbejde om talentudvikling, udveksling og øget mobilitet for dansere og koreografer
 • Skabe platforme, hvor børn og unge talenter kan medvirke i workshops og forestillinger -som dansere og med deres egne koreografier

Bispebjerg i Bevægelse – Community Dance og Outreach

 • Skabe danseaktiviteter i lokalområdet til gavn for kreativiteten, inklusionen, livsglæden og sundheden
 • Udvikle danseprojekter til børn og unge i samarbejde med lokale aktører som skoler, børne- og ungeinstitutioner, beboerprojekter og sundhedssektoren
 • Introducere dans til nye brugergrupper i lokalmiljøet
 • Giver børn og unge fra lokalsamfundet gode oplevelser med dans af høj kunstnerisk kvalitet – både som publikum og som aktivt deltagende