Change language

SPROG OG BEVÆGELSE

  • Sprog og bevægelse
Blågårdens Bibliotek, Nørrebro Bibliotek, Osramhuset og Dansekapellet er gået sammen om at udvikle et projekt i udsatte boligområder

”Sprog og bevægelse i nye fællesskaber: Biblioteket bygger bro”. Kort fortalt er idéen, at det skal give børnene en god start på deres sproglige udvikling, samtidig med at mødrene oparbejder et socialt netværk og et tilhørsforhold til biblioteket.

Kodeordene er dans, bevægelse, musik og historiefortælling og formålet er, at styrke børnenes sanser og motorik, for på den måde at stimulere deres sprogdannelse. Projektet har desuden et bredere perspektiv i og med at den model, der udvikles, skal kunne anvendes af kommuner i hele landet. Forleden fik projektet tilsagn om støtte i størrelsesordenen 445.000 kr. fra Udviklingspuljen for Folkebiblioteker.

Projektet er indtil videre forankret hos Osramhuset, hvor Marie Blædel Larsen sammen med Dorte Rugtved fra Blågårdens Bibliotek og Amina Krohn Membar fra Dansekapellet har arbejdet sammen om projektbeskrivelsen. De har alle tre erfaringer fra det landsdækkende projekt ”Ta’ Fat Om Dansen”, som løb i tre år fra 2014-2017 med støtte fra Nordea-fonden.

Det aktuelle projekt vil inddrage en lang række samarbejdspartnere, heriblandt de boligsociale helhedsplaner NørrebroByggerne, Sigynsgade, integrationshuset Kringlebakken m. fl.