Change language

STAV MED KROPPEN

Undervisningstilbud for dagtilbud og indskolingen

Læring gennem leg er nøgleordene for Dansekapellets nye projekt ‘Stav med Kroppen’ for børn i daginstitutioner og indskolingen. Gennem musik og bevægelse danser børnene deres eget navn og får større forståelse for bogstaver og stavning. 

Med ‘Stav med Kroppen’ skabes en glidende overgang fra leg i børnehaven til skolens faglige læring, så springet bliver lettere for børn i indskolingen. Når man tilsætter musik, dans og bevægelse til stavning og bogstaver, tilbyder man et kreativt alternativ til den traditionelle indlæring. Målet er her at nå ud til flere børn og gøre den faglige indlæring sjovere.