Change language

TINGBJERG DANSER

  • All Girl Dance Crew optræder på suburban dance festival 2019
Et 4-årigt (2017-2021) samarbejde mellem Tingbjerg Skole, Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus og Dansekapellet

Overordnet giver dette projekt både kreative og æstetiske redskaber til indlæring i skolen, samt en invitation til at deltage i danseprojekter og undervisning i fritiden. Med de tre skoletiltag tages undervisning ud af den traditionelle læring, så andre fagligheder kommer i spil. Fritidstilbuddene fortsætter, hvor skolen slipper og giver børn og unge mulighed for at opleve gode og trygge sociale sammenhæng og kreative processer.

Hvert år har eleverne på Tingbjerg skole et danseforløb.

Indskoling har: Stav med kroppen

Et forløb med tidlig indsats for sprogudvikling- og kompetencer for børnehaver og indskoling, i skolen og/eller på biblioteket. Forløbet styrker børnenes evne til at kode og genkende bogstaver, styrker den kropslige hukommelse og den sproglige- og motoriske udvikling.

5. klasse har: Biologien danser

Folkeskolens vidensmål for natur og teknik er i spil her. I samarbejde med naturvejledere fra BUF går eleverne i mosen i deres nærmiljø og undersøger planter og dyrs bevægelser, lærer om deres livscyklus, for bagefter at omdanne hvad de har set, hørt og mærket til dans og bevægelse. Dette forløb afsluttes med en visning for elevernes familie og skolekammerater. Når børnene lærer deres rekreative nærmiljø at kende på en positiv måde, tager de ejerskab af miljøet og lærer at forstå den respektfulde tilgang til natur og miljø.

Mellemtrin og udskoling har: Dans i idræt.

Dansen rykker ind i idrætstimen og eleverne får lov at afprøve forskellige stilarter og arbejde med små koreografiske opgaver i grupper. Dans i idræt åbner for en anden kropslig forståelse end den idræt giver, og bidrager til positive inkluderende fællesskaber i skolehverdagen.

 

Fritidsaktiviteter i Tingbjerg Kulturhus

Drop ind og dans

Dans som fritidsaktivitet for børn og unge. Hip Hop, House, Break eller noget helt fjerde. Dette for at skabe nye positive fællesskaber og bevidsthed om lokalområdets muligheder.

 

ALL GIRL DANCE CREW

Hver torsdag kl. 15-17 i Tingbjerg Kulturhus

Med vores ALL-GIRL projekt har vi fokus på pigerne. Med dans som kreativt redskab, skal pigerne i en medskabende proces arbejde med fortællinger fra deres bydel.

 

Projektet støttes af Tingbjerg-Husum partnerskabet.

Ønsker du et samarbjede med Dansekapellet, kontakt admin@KK.DK