Change language

Vi er igen et åbent dansehus

  • vi er genåbnet efter corona og sommerferie
og glæder os til at se jer - læs om alle sikkerhedstiltag her og hvad du selv bedes gøre, når du færdes i huset

Vedr. HOLD og BOOK LOKALE - se nederst på denne side.

Disse forholdsregler gælder fra 8.6.2020 til andet bliver meldt ud:

I Dansekapellet tager vi følgende tiltag for at du kan færdes sikkert således at vi formindsker risiko for smittespredning af Covid-19

• Derfor sker genåbningen af kulturhuset gradvis og arbejdet tilrettelægges sådan, at vi kan sikre at kan håndtere færden og nødvendig rengøring

• Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger til rengøring og desinfektion

• Der vil være dispensere med håndsprit ved indgangen, udgangen og ved alle toiletter

• Vi anbefaler, at man holder afstand og udviser hensyn til hinanden og husets medarbejdere

• Færdsel i huset kræver forudgående reservation eller aftale med husets medarbejdere

• Vi har indrettet huset sådan, at der er det bedst mulige flow med mindst mulig smittefare. Følg skilte og anvisninger

• Vores personale vil guide brugerne og sikre, at der i videst muligt omfang, ikke befinder sig flere borgere end det maksimale antal tilladte i vores faciliteter

• Vi sørger for at opsætte markeringer, som angiver flow og afstand, herunder ”hold afstand” stickers på gulvet

• Vi opsætter skiltning med oplysninger om generelle sikkerhedsregler 

• Alle kontaktpunkter (steder med hyppig berøring) rengøres dagligt med vand og sæbe eller sprit

• Medarbejderne overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask 

Hvis du udviser symptomer på Covid-19 beder vi dig om ikke at benytte kulturhuset

For at flest muligt kan bruge vores faciliteter vil vi i en overgangsperiode holde bade- og omklædningsfaciliteter lukkede. Du vil derfor skulle klæde om hjemmefra.

Bemærk også, at der er en begrænsning på, hvor mange personer, der må benytte faciliteterne samtidig. Maksimumantal fremgår i det enkelte lokale.

HOLD: Sæsonen for Bispebjerg I Bevægelse og Dans i Nordvest starter igen efter sommerferien. Check holdsiderne her

BOOKNING: Ønsker du at booke SAL 1 eller Kuppelsalen, bedes du chekke bookbyen.dk