Laboratorium on Mould, Choreography & Unlearning

Kom til Friday Night Sharing og oplev en koreografi af Anastasija Olescuka

Laboratorium fokuserer på studiet af “moulding” vores livspraksis og erfaringer individuelt og kollektivt for at omforme, genlære og aflære gennem redskaber givet af dans, mykologi og kybernetik. I vores deling fredag aften vil vi dele vores proces og resultater.

Laboratorium vil involvere viden, der er opdyrket gennem forskning med dansere, billedkunstneren Roelof Knol, videnskabelig rådgivning med Mycela.no Sondre & Nina og komponisten Turkman Souljah.

engelsk
Laboratorium focuses on the study of topic of molding our life practices and experiences individually and collectively in order to
reshape, relearn and unlearn through tools given by dance, mycology and cybernetics.
In Friday night sharing we will share ourprocess and findings.
Laboratorium will involve knowledge cultivated from research with visual artist Roelof Knol,
Scientific consultancy with Mycela.no Sondre & Nina and composer Turkman Souljah.

Choreographer: Anastasija Olescuka
Dancers: Franklyn Kakiyre
Anna Eileen Jeppesen
Ida “Inxi” Holmlund
Dung “Slowz” Chinh Nguyen

Dansekapellet

Dansekapellet

Bispebjerg Torv 1

2400 København NV
Del med