Change language

Dansekapellets videoer

20.09.2019
Ny videoplatform

Fra og med 2.102019 anvender vi en ny videoplatform.

Dansekapellet har over 150 videoer, som enhver hermed indbydes til at se. De ligger nu her:

http://www.video.kk.dk/

I den kommende tid vil endnu flere videoer blive lagt på den nye platform, så check tilbage.

Vimeo kan stadig tilgås, men opdateres ikke fremover.