Change language

Dansekapellets videoer

20.09.2019
  • ""
  • ""
Fra 2.okt. anvender vi en ny videoplatform

Dansekapellet har over 150 videoer, som enhver hermed indbydes til at se. De ligger nu her:

http://www.video.kk.dk/

I den kommende tid vil endnu flere videoer blive lagt på den nye platform, så check tilbage.

Vimeo kan stadig tilgås, men opdateres ikke fremover.