Bygninger i Dansekapellet

Her finder du information om husets historie, renovering og ombygning

Bygninger

Dansekapellet har til huse i Bispebjerg Kirkegårds gamle kapel og krematorium fra 1908. Kapellet lukkede i 2003, hvorefter Københavns Kommune besluttede at renovere lokalerne og lade dansen flytte ind i de gamle bygninger. Dansekapellet slog dørene op i 2012. 

Læs mere om tilblivelsesprocessen og renoveringsproces

 

Renovering af gård og tilblivelse af helt ny udendørs scene

Dansekapellet ønsker at udvide vores aktiviteter og målgrupper ved åbning af den renoverede gårdsplads, så endnu flere får øjnene op for dansen og får gavn af Dansekapellet. Med et appellerende gårdrum kan dansere, naboer og besøgende opholde sig i det – hvad enten det er til dans og performances, sociale aktiviteter, fællesspisning eller at tage sig en velfortjent pause. 

I første fase i projektet har Dansekapellet ved hjælpe af Ny Carlsberg Fonden etableret et stort lyskunstværk af kunstneren Thilo Frank. Værket blev indviet i august 2019 og skaber bedre integration mellem Dansekapellet og Bispebjerg Torv og åbner gårdrummet op mod omgivelserne ved hjælp af en kalejdoskopisk effekt med spejle, der viser aktiviteter fra gården ud mod torvet og omvendt. 

Værket er skabt med integreret belysning, som kan skabe øget tryghed i området samt øget opmærksomhed på, at der foregår aktiviteter i Dansekapellet og Dansekapellets gård.

Anden fase i projektet har været en renovering af gården samt en ny-indretning med møbler, scene og bedre ankomstforhold. Gården skal i høj grad aktiveres af dansere, foreninger og besøgende og synliggøre rummets potentiale.  Det vil ske via festivalaktiviteter, pop-up-arrangementer og facilitering af nye aktiviteter både inden for dans, motion og fællesskabsrettede aktiviteter. Renoveringen blev til ved hjælpe af Ny Carlsberg Fondet, Augustinus Fonden, Københavns Kommune, Nordea Fonden, Knud Højgaards Fond, Bispebjerg Lokaludvalg, Lokale & Anlægs Fonden, William Demant Foundation og Områdefornyelse Nordvest.

Gården og gårdscenen åbnede officielt 27. august 2021 som en del af den 5. subURBAN DANCE FESTIVAL med et brag af et danseshow, taler, ny-cirkusforestilling, workshops og social dance.

Umiddelbart efter den officielle åbning indviedes gårdscenen med en serie SENSOMMER SESSIONS hver lørdag i september for børn og voksne: se programmet her. (sidste session fandt sted lørdag 25.9)

Siden etableringen af Dansekapellet for næsten 10 år siden har vi haft en drøm om også at bruge gården til aktiviteter. I en tid, hvor teknologien har sit fremtog og hvor mennesker bliver mere og mere optaget af indendørsaktiviteter – hvad enten det er lange skoledage, computerspil eller stillesiddende kontorarbejde - er behovet for at bevæge sig og være ude i den friske luft blevet endnu mere presserende.

Vi har en drøm om at udvide kapaciteten og typen af vores aktivitetstilbud. Vi vil skabe nye aktiviteter, også de mere motionsbaserede aktiviteter mellem dans, sport og motion. Vi vil åbne rummet op, så vi sætter fokus på fællesskab og en bredere brug af Dansekapellet – også for naboer og lokalområdet. 

Det kan vi gøre i gården.