Om vision og mission i Dansekapellet

Her finder du information om, hvad Dansekapellet er for et hus og hvilken vision, det styres efter.

Hvad er Dansekapellet?

Dansekapellet arbejder for at vise og udvikle moderne dans og urban dance som kunstart, samt udvikle og styrke unge talenter inden for dans og koreografi. Vi ønsker at udbrede kendskabet til- og glæden ved dans i lokalsamfundet.

Her kan du se forestillinger af danske og internationale koreografer og kompagnier. Vi indgår desuden i internationale co-produktioner og samarbejdsprojekter med formålet at udvikle og udbrede dansen.

 

I spidsen for Dansekapellet står leder Cher Geurtze.

Mission og vision

Mission

Vores mission er at være scene for dansk og international dans og scenekunst, skabe gode rammer for undervisning i dans, og understøtte udviklingen af talenter inden for dans og koreografi. Med community dance projektet Bispebjerg i Bevægelse vil vi være en aktiv medspiller i udviklingen af lokalsamfundet gennem dans og bevægelse.

Vision

At være blandt Nordeuropas førende scener for visning og udvikling af urban dance og moderne dans

At være et epicenter for community dans og outreach projekter.

At være dét sted, hvor alle i lokalområdet kan mødes om dansen, til fremme af kreativitet, inklusion, social udvikling og sundhed, ikke mindst for børnene og de unge.

Målsætninger

Vi vil leve op til vores mission og arbejde for vores vision gennem følgende målsætninger inden for indsatsområderne Forestillinger og Samarbejde, Undervisning & Talentudvikling samt Community Dance og Outreach.

Forestillinger og samarbejde

Vise forestillinger af høj kunstnerisk kvalitet inden for moderne dans, urban dance og performanceteater

Indgå i nationalt og internationalt samarbejde om udvikling af urban dance og moderne dans som kunstart

Være scene for co-produktioner mellem nationale og internationale kunstnere

Skabe forestillinger, der inddrager både de danseglade børn, de unge talenter og de professionelle dansere

Udbrede dans til nye publikumsgrupper, med særligt fokus på børn og unge

Undervisning & talentudvikling

Tilbyde undervisning af høj kvalitet til børn og unge i samarbejde med de foreninger der arbejder i huset

Indgå i nationalt og internationalt samarbejde om talentudvikling, udveksling og øget mobilitet for dansere og koreografer

Skabe platforme, hvor børn og unge talenter kan medvirke i workshops og forestillinger -som dansere og med deres egne koreografier

Community Dance og Outreach

Skabe danseaktiviteter i lokalområdet til gavn for kreativiteten, inklusionen, livsglæden og sundheden

Udvikle danseprojekter til børn og unge i samarbejde med lokale aktører som skoler, børne- og ungeinstitutioner, beboerprojekter og sundhedssektoren

Introducere dans til nye brugergrupper i lokalmiljøet

Giver børn og unge fra lokalsamfundet gode oplevelser med dans af høj kunstnerisk kvalitet – både som publikum og som aktivt deltagende